Уебинар на тема „Космосът, кирилицата и знанието“

Изх. № РУО1-16165/21.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15959/20.05.2024 г. Ви уведомявам, че е на  24 май 2024 г. (петък) от 14 часа до 15:00 часа Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (НИИ-БАН) организира уебинар на тема „Космосът, кирилицата и знанието“ по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост с лектори д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова.

Участието в събитието е безплатно. Събитието ще се проведе онлайн в платформата  Google meet , като броят на участниците е органичен до 100. Линкът за достъп до събитието е публикуван на сайта на Космическо училище: Космическо училище | Уебинар „Космосът, кирилицата и знанието“ (spaceschoolbg.eu)

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на е-мейл адрес на Космическо училище: e-mail [email protected]

Моля да сведете информацията за уебинара на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД