Уебинар на тема „Методическа подкрепа за анализиране и планиране на областни политики за учене през целия живот“

Изх. № РУО1-35931/29.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-85/27.10.2021г., вх. №РУО1-35682/27.10.2021 г. относно оказване на методическа подкрепа при анализиране на състоянието на сектора за учене на възрастни и за формулиране на областни цели за следващия програмен период, Ви уведомявам, че във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, № 614188-ЕРР-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA, споразумение №614188, ще се проведе уебинар на тема „Методическа подкрепа за анализиране и планиране на областни политики за учене през целия живот“.

Събитието ще се проведе на 9 ноември 2021 г. от 11.00 ч. в платформата ZOOM. В случай, че не сте направили свой профил в ZOOM можете да се регистрирате на: https://zoom.us/signup . Файл за инсталация чрез Zoom Client for Meetings можете да изтеглите от този линк: https://zoom.us/

Линк за участие в самия уебинар ще Ви бъде изпратен на 8 ноември 2021 година.

Моля да подкрепите провеждането на уебинара. Екипът за изпълнение на проекта ще отговори на всички Ваши въпроси в рамките на сесията или ще се свърже с Вас след приключване на събитието.

Приложение: Предварителна програма на събитията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД