Уебинар на тема „Професия environment artist“

Изх. №РУО1-11170/20.04.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10957/19.04.2023 г. Ви уведомявам, че на 26 април 2023 г. от 19:00 ч. ще се проведе безплатен уебинар на тема „Професия environment artist“, организиран от ARC Academy. Уебинарът е подходящ за ученици, които имат интерес към дигиталното изкуство и рисуването на светове. Повече информация може да намерите на следния линк: https://online.arc.academy/bg/uebinar-profesiya-environment-artist/?fbclid=IwAR0OXurZJpNHHWBLCRpbB8hbxyjJ5N1WFRfjUByniggyst-aLkqaJ7oopFU

Моля да сведете информацията за уебинара до знанието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)