Уебинар на тема: „Creating pathways between digital citizenship and language education: Defining a pedagogical framework and its accompanying tasks“

Изх. № РУО1-39217/26.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-377/25.10.2022 г. с вх. РУО1-39159/25.10.2022 г. Ви уведомявам, че Европейският център за съвременни езици към Съвета на Европа в гр. Грац организира уебинар на тема: „Creating pathways between digital citizenship and language education: Defining a pedagogical framework and its accompanying tasks“.

Повече информация и регистрация за участие на следния линк:  https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/Default.aspx

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД