Уебинар „Оптимизиране на родителското участие в образователно-възпитателния процес в училището“ на Сдружение ИМКА, с гост проф. д-р Даниела Тасевска

Изх. № РУО1-43763/14.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-43527/ 13.12.2022 г. Ви уведомявам, че Сдружение ИМКА – Габрово организира на 15.12.2022 г. от 17:30 ч. в рамките на проект „Нашите часове“ уебинар на тема „Оптимизиране на родителското участие в образователно-възпитателния процес в училището“, с  гост проф. д-р Даниела Тасевска.

Презентационната среща има за основна цел запознаване на учителите и родителите с възможните модели за взаимодействие и развиване на нагласа за партньорски взаимоотношения с оглед познавателното, емоционалното и социално развитие на децата и учениците

Уебинарът ще се проведе в  Zoom /до 100 участници на живо, като запис ще бъде публикуван вYouTube канала на Сдружение ИМКА/.

Участието е безплатно и без регистрация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)