Уебинар, свързан с историята на Холокоста, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“

Изх. № РУО1-30386/21.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-314/20.09.2021 г., вх. № РУО 1-30353/21.09.2021 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г., приета с Решение № 188 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем”, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 18 – 21 октомври 2021 г.

Документите на кандидатите за участие в семинара се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А — деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация”) или в сканиран вид на ел. адрес [email protected].

Комисия, определена от министъра на образованието и науката, извършва допускане и класиране на кандидатите. Одобрените кандидати ще получат информация на посочените от тях електронни адреси.

 

Приложение:

  1. Информация;
  2. Заявление;
  3. Справка;
  4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД