Уебминар на тема „Да преподаваме франкофонията днес“

Времето вкъщи е и време за усъвършенстване и откриване на нови ресурси и техники на преподаване. Това е и възможност да споделяме опит и ценности, да се чувстваме част от една общност, основана на принципите на солидарността, уважението към другия, толерантността и любовта към френския език и франкофонските култури. Учители франкофони, членове на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, се включиха в уебминар на тема „Да преподаваме франкофонията днес“, организиран от Международната организация на франкофонията, Бюрото за Централна и Източна Европа и Френския институт в Румъния. Водещата Емили Лер, добре позната и обичана от преподавателите франкофони от всички страни в района, сподели своя опит и идеи за дистанционно обучение по френски език по време на социалната изолация. В обучението участваха около 180 преподаватели от цял свят.