Указание за провеждане на национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ и конкурс за рисунка или плакат на тема „Да запазим децата на пътя“

Изх. № РУО1-6987/29.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6673/28.02.2024 г., приложено Ви изпращам указания относно провеждане на национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ и конкурс за рисунка или плакат на тема „Да запазим децата на пътя“, организирани от Министерство на образованието и науката. Министерство на вътрешните работи. Национален дворец на децата. Гл. Дирекция „Национална полиция“, Съюз на българските автомобилисти и Български червен кръст.

За справки и допълнителна информация:

Национален дворец на децата – тел. 02/92023177, в. 408, 409

Г-жа Силва Петкова – 02/9292123

СБ А – г-н Светослав Кръстев -0895558561

Приложение: Указания за провеждане на викторината и конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД