Указания за изпълнение на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-8220/13.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-778/10.04.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“.

Указанията са качени и на сайта на проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД