Указания за организиране и провеждане на Есенното национално състезание по физика на 05.12.2020 г. в дистационна форма

Изх. РУО1 – 31436/ 09.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 г., приложено Ви изпращам УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСЕННОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА, което ще се проведе на 05.12.2020 г. в дистанционна форма.

Приложения:

  1. Указания за организиране и провеждане на есенното национално състезание по физика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД