Указания за организиране и провеждане на Пролетно национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 5088/11.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам писмо с изх. № 9105-49/ 09.02.2021 г. от заместник-министър на образованието Таня Михайлова и вх. №  РУО1 – 4905/ 09.02.2021 г. за дистанционното организиране и провеждане на Пролетното национално състезание по физика на 13.03.2021 г.

 Приложение: Указание за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД