Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки

Изх. № РД РУО1 – 29934/ 21.10.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, в периода от 15.11.2019 г. до 17.11.2019 г. в град Копривщица ще се проведе ХII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-регион, Община Копривщица и СУ „Любен Каравелов“ –гр. Копривщица.

Темата на състезанието е „Климатичните промени“.

Според регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

  • през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ клас в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
  • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Всеки регион (област) може да участва с двама състезатели – ученици, избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях. София-град има право да участва с четирима състезатели, а регионът организатор на състезанието ─ с повече от двама състезатели.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларации за съгласие за публикуване на:

1. Резултатите на отбора, в който участва ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на състезанието.

Декларациите се предоставят на РУО-домакин от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 15.11.2019г., преди участието в състезанието.

Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотелите най-късно до 17,00 часа на 15 ноември 2019 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

1. Настаняване:

Хотел/ Къща за гости

Капацитет на хотела

Вид услуга

Цена

Хотел

„Тодорини къщи“

0887349901

9 двойни стаи Нощувка с включена закуска 30 лв. на човек
2 тройни стаи Нощувка с включена закуска 75лв. за стая
3 четворни стаи Нощувка с включена закуска 85лв. за стая

Хотел„Чучура“

0888347770

5 двойни стаи Нощувка с включена закуска 30 лв. на човек
2 тройни стаи Нощувка с включена закуска 30 лв. на човек

Къща за гости „Едно време“

0877006658

2 двойни стаи Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек
2 тройни стаи Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек
1 четворна стая Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек

Хотел „Джоголанова къща“

0888550996

8 двойни стаи Нощувка с включена закуска 35 лв. на човек
3 тройни стаи Нощувка с включена закуска 35 лв. на човек
1 четворна стая Нощувка с включена закуска 35 лв. на човек

Къща за гости „Денис“

0878827207

3 двойни стаи Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек
2 тройни стаи Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек
1 четворна стая Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек

Къща за гости „Мария“

0888122214

4 двойни стаи Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек
2 тройни стаи Нощувка с включена закуска 65 лв. на стая
1 четворна стая Нощувка с включена закуска 70 лв. на стая
Хотел „Калина“0888224788 6 двойни стаи Нощувка с включена закуска 58 лв. на стая

Хотел „Свети Георги“

0888577257

4 двойни стаи Нощувка с включена закуска 90 лв. за стая
5 тройни стаи Нощувка с включена закуска 130 лв. за стая
1 студио за 4 души  + спа център Нощувка с включена закуска 160 лв. за студио
1 студио за 3 души  + спа център Нощувка с включена закуска 130 лв. за студио
2 апартамента за 4 души  + спа център Нощувка с включена закуска 160 лв. за апартамент
2 апартамент за 6 души  + спа център Нощувка с включена закуска 200 лв. за апартамент

Хотел „Емили фемили хаус“ 098887999

3 двойни стаи Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек
2 апартамента за 4 души Нощувка с включена закуска 25 лв. на човек

Хотел „Далия“

0878526200; 0878777176

2 двойни стаи Нощувка с включена закуска 30 лв. на човек
4 тройни стаи Нощувка с включена закуска 30 лв. на човек

 

2. Резервациите в хотелите се осъществяват от самите участници на посочените телефони в срок до 25 октомври 2019 г. Местата в хотелите до тази дата са на преференциални цени за участниците в националното състезание за ключови компетентности по природни науки.

3. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители ще се осъществи във фоайето на „Живият музей”(Старото училище) – Копривщица от 17.00 до 18.00 часа на 15 ноември 2019г.

4. Официалното откриване на състезанието е 18.00 часа.

5. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепциите точните данни  на институцията.

6. Официалната вечеря за ръководителите  е на 15.11.2019г.

7. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите.

8. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

9. За всички желаещи ще бъде организиран транспорт с автобус от София до Копривщица и от Копривщица до София на цена 22 (двадесет и два лева) общо.

Тръгването на групата ще бъде на 15.11 – петък 2019 г. в 14:00 часа от локалното платно пред автобусната спирка на Софийски градски транспорт срещу Централна жп гара София (посока център – площад „Лъвов мост“), ь връщането от Копривщица – в неделя – 17.11.2019 г. в 15:30 часа – пристига на същото място пред Централна гара в София.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:

1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на СУ „Любен Каравелов“ –гр. Копривщица,  съобразно програмата.

2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка и гумени ръкавици.

3. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

  • резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  • снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

4. Декларациите се подават до директора на училището, в което се обучава участникът. Ръководителите представят при регистрацията списък с имената на тези ученици, подписан от директора и подпечатан с печата на училището.

За допълнителна информация по всички въпроси с организацията на състезанието може да се обръщате към г-жа Илонка Ценкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-регион на телефони: 02 873 64 22; 0893 44 57 99.

Четиримата участници от София-град, определени от експертите по природни науки, ще бъдат обявени на сайта по природни науки до 21.10.2019 г.

Моля директорите на училищата, от които има допуснати за участие ученици да изпратят заявка по образец на електронен адрес [email protected]. до 23.10.2019 г. Заявката да бъде придружена и с таблица 2, която включва списък на учениците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

  1. Заявка за участие в състезанието
  2. Примерна декларация за съгласие за публикуване на резултатите на отбора, в който участва ученикът и личните му данни
  3. Примерна декларация за съгласие за снимки и/или видео на ученика за популяризиране на състезанието
  4. Таблица 2 – списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им
  5. Програма на състезанието

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД