Указания за организиране на Националното състезание по природни науки – представяне и защита на проекти

Изх. № РУО1 – 29248/ 20.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09–2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, в периода от 20 до 22.11.2020 г. в град Копривщица ще се проведе XIX Националното състезание по природни науки и екология.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образование – София-регион и СУ„Любен Каравелов“ град Копривщица.

Според регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V – VІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (VIII – XII клас) в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Проектите могат да бъдат и с екологична тематика или в гранични между тях области /биофизика, биохимия, физикохимия, радиобиология и др./

Всеки регион (област) е желателно да участва поне с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях.

Всеки проект, независимо от броя на участвалите в изработването му ученици, в националното състезание се представя от екип от не повече от 2 ученици и един ръководител.

В ситуацията на непредвидимост на разпространението на вируса COVID –19 се изисква готовност за провеждане на състезанието дистанционно. Поради това всеки екип подготвя и изпраща на училището-домакин файл с постера, подготвен за първия кръг плюс две 5-7 минутни видеа. Първото видео представя цялостния проект (постер, подготвен за I кръг), а второто–презентацията, подготвена за втория кръг на състезанието. Видеозаписите са в МР4 формат за Youtube, 1280 Х 720, 25 frame(кадъра)/s.

            Независимо от епидемичната обстановка, електронните материали се изпращат най-късно до 18 ноември 2020г. на e-mail: [email protected] , като:

 • Името на файла трябва да се състои от името на училището и населеното място на участника. Пример: RAR.
 • В архива да има текстов документ с точните имена на участника, имената на преподавателя, името на училището и населеното място. Текстовият документ да бъде наименуван с името и фамилията на ученика. Пример: DOCX.
 • Темата на изпращания имейл да бъде „Материали за участие на <ИМЕ НА УЧАСТНИКА>“. Пример МАТЕРИАЛИ ЗА УЧАСТИЕ НА ИВАН ИВАНОВ.
 • В имейла да има написан телефон за връзка с участника и с преподавателя, при наличие на технически проблеми или неточности.
 • Таблица 1– списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларации за съгласие за публикуване на:

 1. Резултатите на отбора, в който участва ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на състезанието.

Декларациите се предоставят на домакините – РУО  София-регион от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 20.11.2020 г., преди участието в състезанието. В случай на дистанционно провеждане на състезанието, се изпращат сканирани на e-mail на училището-домакин заедно с материалите.

Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотелите най-късно до 16:30 часа на 20 ноември 2020 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието са:

 1. Настаняване:
Хотел/къща за гости Телефон Цена
Хотел Калина Копривщица 0888841256 50 лв. – двойна стая БЕЗ закуска
Тодорини къщи 0887349901 65 лв – двойна стая със закуска,

75 лв – тройна стая със закуска,

85 лв. – четворна стая със закуска.

90лв – апартамент с две стаи за четири човека със закуска

Едно време 0877006658 55 лв. – двойна стая без закуска, по 6 лв. на човек отделно се доплаща за закуската

65 лв. – тройна стая без закуска, по 6 лв. на човек отделно се доплаща за закуската

Къща за гости Х. Джоголанов 0889118870 60 лв. – двойна стая без закуска, по 5 лв. на човек отделно се доплаща за закуската                                              

80 лв. – тройна стая без закуска, по 5 лв. на човек отделно се доплаща за закуската

Закуската с  предварителна уговорка

Семеен хотел „Бащина къща“ 0888468264 60 лв. – двойна стая без закуска,

70 лв. – тройна стая без закуска,

 80лв. – тройна стая със закуска

Хотел Рай 0878223844 50 лв. – двойна стая без закуска, по 5 лв на човек за закуска -с предварителна уговорка                                                        

60 лв. – тройна стая без закуска, по 5 лв на човек за закуска

75 лв. – четворна стая без закуска, по 5 лв на човек за закуска

Семеен хотел Джоголанова къща 0888550996 25 лв. на човек нощувка без закуска, по 6 лв. на човек отделно се доплаща

за закуската с предварителна уговорка

семеен хотел „Чучура“ 0888347770 20 лв. на човек нощувка без закуска, по 5 лв. на човек отделно се доплаща

за закуската с предварителна уговорка

Къща за гости Мария 0888122214 20 лв. на човек нощувка без закуска, по 5 лв. на човек отделно се доплаща

за закуската

Къща за гости Дона 0889444354 50 лв. – двойна стая без закуска, по 6 лв на човек отделно се доплаща

за закуската с предварителна уговорка

Къща за гости Колорит 0895787220 50 лв. – двойна стая без закуска, по 5 лв на човек отделно се доплаща

за закуската с предварителна уговорка – в заведение в близост до обект            

60 лв. – тройна стая без закуска, по 5 лв на човек отделно се доплаща

за закуската с предварителна уговорка – в заведение в близост до обект

Радкината къща 0878223544 50 лв. – двойна стая без закуска, по 5 лв на човек за закуска

65 лв. – тройна стая без закуска, по 5 лв на човек за закуска                            

75 лв. – четворна стая без закуска, по 5 лв на човек за закуска

Къща за гости Бащина стряха 0887783705 40 лв. – двойна стая БЕЗ закуска
Сарафова къща 0896864263 45 лв. – двойна стая БЕЗ закуска
Къща за гости Боби 0887562842 50 лв. – двойна стая БЕЗ закуска           

65 лв. – тройна стая БЕЗ закуска    – налични две тройни и три двойни стаи

Къща за гости Денис 0878827207 25 лв. на човек нощувка със закуска
Къща за гости Вили 0889454869 20 лв. на човек нощувка без закуска, закуската е отделно по предварителна

 уговорка – налични две тройни и две двойни стаи

Емили Фемили хаус 0988879699 20 лв. на човек нощувка без закуска, по 3 лв на човек за закуска

– налични три двойни стаи и два апартамента

Златният телец 0888545345 15 лв. на човек нощувка без закуска, закуската е отделно по

 предварителна уговорка

 1. Резервациите в хотелите се осъществяват от самите участници на посочените телефони в срок до 06 ноември 2020 г. Местата в хотелите до тази дата са на преференциални цени за участниците в националното състезание по природни науки и екология.
 2. Регистрацията на участниците (учениците и техните ръководители) ще се осъществи във фоайето на „Живият музей”(Старото училище) – гр. Копривщица от 17:00 до 17:30 часа на 20 ноември 2020 г.
 3. Официалното откриване на състезанието е от 17:30 часа.
 4. Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат предоставени на рецепциите точните данни на институцията.
 5. Официалната вечеря за ръководителите – по подадена заявка, на стойност 30,00 лв., е на 20.11.2020 г. от 20.00 часа в ресторант „Дядо Либен“.
 6. При регистрацията се заплаща цената на официалната вечеря за ръководителите.
 7. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, съответно РУО, спонсори или др.
 8. В случай на необходимост за всички желаещи ще бъде организиран транспорт с автобус от София до Копривщица и обратно, за което моля да отразите в заявката.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част са:

 1. Състезателната част през двата дни ще се провежда в зали на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица, съобразно програмата.
 2. Допускането на участниците в състезанието ще се извършва само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта

За целта е необходимо:

 • Да разпространите информацията за предстоящото състезание, неговия регламент и програма.
 • Да изпратите в РУО, предложения за участие до 06.11.2020 г. на електронен адрес [email protected]

в несканиран вид;

 • с попълнени всички колони от таблиците;
 • файлът за Данни за проекта да е наименован: proekt_pne_Sofia_YYYY.docx (YYYY е името на училището);
 • файлът за Заявка за настаняване, хранене и посещение на културни забележителности да е наименован: pne_ Sofia _ХХХХ.xlsx (ХХХХ е името на училището).

За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на състезанието, може да се обръщате към г-жа Илонка Ценкова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – София-регион на телефони: 02 873 64 22; 0893 44 57 99.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Формуляр Данни за проекта
 2. Таблица 1– списък на участниците, които желаят да бъдат оповестявани резултатите им;
 3. Заявка за участие в състезанието;
 4. Примерна декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място);
 5. Примерна декларация за съгласие за снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на състезанието;
 6. Регламент за организиране и провеждане на състезанието;
 7. Приложение „ Проектите в обучението“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД