Указания за работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО1-8013/09.04.2020 г.

 

ДО ДИPEKTOPИTE HA СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта Ви уведомявам, че НЕ ТРЯБВА да попълвате данни за такси ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ. В момента се въвеждат данни само за месец март 2020 година.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД