Указания edu.mon.bg

Изх. № РУО1-7509/31.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7473/31.03.2020 г. на Министерството на образованието и науката, приложено Ви изпращам указания дадени във връзка с постъпили множество запитвания относно edu.mon.bg.

Моля създайте необходимата организация за запознаване на учителите от поверената Ви институция с дадените от МОН указания.

 

Приложения:

  1. Указания

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД