Урок, посветен на 30-годишнината от 10 ноември 1989 година

Изх. № РУО1-31094/04.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-31001/01.11.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа. Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката. Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното образование в часовете по история и цивилизации и свят и личност. По преценка на учителите те биха могли да проведат един учебен час, посветен на събитието, като използват създадените ресурси, които могат да бъдат открити на следния електронен адрес: http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД