Участие във Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

Изх. № РУО1-29546/16.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29261/14.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с Министерството на образованието и науката  и УНИЦEФ – България, организира Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе от 4.11. до 6.11.2019 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

За втора поредна година на конференцията ще бъде  представен световният опит в съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на РЕТ, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения и др.

Тази година конференцията е на тема: „От ранната интервенция до използване в ежедневието“.

Конференцията е от значение за всички, въвлечени в процесите на приобщаващото образование – експерти, директори, ресурсни учители, психолози, логопеди, учители, родители.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и специалистите, работещи в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в конференцията следва да се регистрират, като попълнят електронен формуляр на посочения линк: https://aac2019.assistfoundation.eu.

Приложение: Покана и програма за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД