Участие в научно-практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“ в гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-3855/14.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-24/06.02.2023 г., вх. № РУО1-3109/07.02.2023 г., Ви уведомявам, че ЖС “Екатерина Каравелова“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организират научно-практическа конференция на тема „Домашното насилие в българското семейство“, която ще се проведе в периода 21-22.04.2023 г. в сградата на V-ти Корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Конференцията има за цел да представи добри практики за превенция и интервенция на насилието.

Моля да сведете до знанието на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции информацията за конференцията и за формата за участие, с оглед осигуряване на възможност при интерес от тяхна страна да се включат с представяне на свои добри практики.

Приложение:

  1. Заявка за участие в конференцията и покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД