Участие в обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища

Изх. № РУО1-28469/13.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28266/12.10.2020 г., Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и училищата, което ще се проведе от 02.11.2020 г. до 06.11.2020 г. в Зала 2 на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, като следва:

Ден 1 – тема „Принципи и методи на приобщаващото образование“.

Ден 2 – тема „Ефективност на помощник на учителя“

Ден 3 и 4 – тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 5 – тема „Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“.

Участието в обучението се осъществява след задължително попълнена заявка по образец от директора на образователната институция, подадена на e-mail: [email protected], в срок до 28.10.2020 г.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 02/8780234 и 0877183624.

Приложение: Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД