Участие в обучение на тема „Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие от столичните детски градини и училища

Изх. № РУО1-7460/05.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7080/01.03.2024 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. и на Плана за квалификация на педагогическите специалисти на РЦПППО – София-град на 13.03.2024 г. ще се проведе обучение на тема „Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“.

Обучението е с начален час 09.30 ч. за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие от училищата и с начален час 10.00 ч. за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие от детски градини

Обучението ще се проведе онлайн и не носи квалификационен кредит. Моля да информирате заинтересованите специалисти от ръководените от Вас образователни институции, че за включване в обучението е необходимо да се изпрати заявка за участие до 08.03.2024 г. на:

Обучението е за членове на екипи за подкрепа за личностно развитие от образователни институции, които не са успели да се включат в проведените обучения през месеците  октомври и ноември 2023 г., като се допуска по един представител от една образователна институция. Местата са ограничени и формулярът ще бъде затворен за приемане на заявки след изчерпване на броя възможни участници.

Линк и подробности за обучението ще бъдат изпратени на участниците допълнително по електронната поща.

За повече информация РЦПППО – София-град, имейл: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД