Участие в 5-тата световна среща на върха на деца за световен мир (5th Children’s World Peace Summit) – Токио – 20.08. 2024 г.

Изх. № РУО1-13937/30.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-123/29.04.2024 г., вх. № РУО 1-13782/29.04.2024 г., Ви уведомявам, че в Посолството на Република България в Токио са получени брошури и информационни материали за 5-тата среща на върха на деца за световен мир 5th Children’s World Peace Summit.

В тази връзка деца между 10 и 19-годишна възраст от цял свят могат да участват с реч на тема „What is peace? What is your idea for making the world peace?”, като 10 деца ще бъдат избрани да изнесат своята реч на министерската маса на 20 август 2024 г. в Долната камара на парламента на Япония в Токио.

Желаещите да участват трябва да подадат видеозапис на речта и текст до 30 април 2024 г. на официалния сайт на събитието (https://peacepieceproject.com/eng/cwps/)

Моля да информирате своевременно учителите и учениците от поверената Ви институция за инициативата.

 

Приложение:

Писмо с вх. № РУО 1-13782/29.04.2024 г

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД