Участие в XVI Международна практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш“

Изх. № РУО1-17275/29.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16876/27.05.2024 г. от СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“, Ви уведомявам, че на 07.06.2024 г. от 09.00 ч. в Националния исторически музей – гр. София, ул. „Витошко лале“ № 16, ще се проведе XVI Международна практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш“.

При проявен интерес информация за участие в конференцията е предоставена в приложената покана.

 

Приложение: съгласно текста.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД