Участие на българските ученици в майсторски клас на ЦЕРН

Изх. РУО1-6672/08.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание информация за участие на българските ученици в  „Майсторски клас на ЦЕРН“,  организиран съвместно с ЦЕРН от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и НАОП „Николай Коперник“, в продължение на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Участват ученици на възраст от 15 до 19 години.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД