Участие на българските ученици в майсторски клас на ЦЕРН

Изх. РУО1 – 4997/10.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание информация за участие на българките ученици в  „Майсторски клас на ЦЕРН“  организиран съвместно с ЦЕРН от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, НАОП „Николай Коперник“ и в продължение на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Участват ученици на възраст от 15 до 19 години.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД