Участие на ученици в четвъртото издание на „Ало, Космос 4.0! Говори България!“ – 25.06.2024 г.

Изх. № РУО1-14511/09.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-207/08.05.2024 г., вх. № РУО1-14351/08.05.2024 г., Ви уведомявам че стартира третото издание „Ало, Космос! Говори България“.

Във връзка с това на 25 юни, вторник, от 9,00 часа до 17,30 часа в София Тех Парк – зала „Джон Атанасов” с подкрепата на Посолството на САЩ – София и НАСА (Хюстън) ще се проведе Фестивалът „Ало космос 4.0”. Той ще надгради програмата с нови вълнуващи проекти, обединяващи науката, техниката и изкуството. Предвидено е специално участие да вземат Майкъл Лопес-Алегрия, астронавт от НАСА, и Axiom Space, който ще участва на живо.

Участието във Фестивала „Ало космос 4.0” е своеобразна подкрепа и партньорско отношение към очакваната подкрепа за полета на третия български астронавт към космоса и звездите, към Нобелите и Оскарите.

Министерството на образованието и науката е партньор на събитието и насърчава политиката за развитие на дарбите и заложбите на учениците в областта на STEM знанието и неговия приложен характер. Това е изключителна възможност за учениците да зададат своите въпроси директно към астронавтите от НАСА и ЕКА.

За допълнителна информация: Симона Димитрова, координатор „Програми и проекти”, e-mail: [email protected], телефон: +359 887 254 221.

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Примерна програма

            

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образованието и науката/