Участие на учители от детски градини в срещи за представяне на насоки и дейности в подкрепа на ученето в ранната детска възраст в условия на недиректно педагогическо взаимодействие

Изх. № РУО 1-34495/04.12.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-416/03.12.2020 г., с вх. № РУО 1-34462/04.12.2020 г., Ви изпращам приложено покана от УНИЦЕФ-България за участие в поредица от срещи за детски учители, в рамките на които ще бъдат предоставени насоки и дейности в подкрепа на ученето и ранното детско развитие в условия на недиректно педагогическо взаимодействие.

В приложената покана ще намерите необходимата информация и детайли за срещите.

Вярвам, че тези срещи ще бъдат полезни на детските учители в периода, в който детски градини са затворени, но и след това в тяхната педагогическа практика.

Приложение:

  1. Покана от УНИЦЕФ-България.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД