Ученическа конференция „Личности и събития, повлияли на човешката история“

Изх. № РУО1-38941/05.12.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Кърджали с вх. №РУО1-38441/29.11.2023 г. Ви уведомявам, че СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали и Школа „ИстОрика“ организират ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история“, включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

Срок за подаване на заявки за участие – до 29.01.2024 г.

Конференцията ще се проведе в периода 05 – 07.04.2024 г.

Моля да сведете информацията за конференцията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Условия за участие в ученическата конференция и Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ ГРАД

(съгласно заповед №РД02-3093/29.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град)