Ученическа конференция на тема: „Личности и събития, повлияли на човешката история”

Изх. № РУО1-5265/26.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5019/25.01.2022 г., Ви уведомявам, че за поредна година СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали и Школа „ИстОрика”, организира ученическа конференция на тема: „Личности и събития, повлияли на човешката история”. Конференцията тази година е посветена на 1390-та годишнина от създаването на Стара Велика България на хан/ кан Кубрат.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 01.04.2022 г. на e-mail: [email protected]

Инициативата е подкрепена от Регионално управление на образованието — Кърджали и има за цел да разгърне творческата изява на учениците като стимулира техния интереса към издирване, проучване и събиране на исторически материали за обогатяване на историческото им познание.

 

Приложение:

  1. Условия за участие в ученическата конференция с предварителна програма.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД