Ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”

Изх. № РУО1-13132/05.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-13012/05.06.2020 г., Ви уведомявам, че община Кърджали и СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали организират ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”.

Приложение: 1. Условия за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД