Ученическа конференция по история и цивилизации – „Добродетелите на духа и волята“

Изх. № РУО1-2745/30.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ, ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2441/29.01.2024 г. Ви уведомявам, че 33 Езикова гимназия „Св. София“, град София и Регионален исторически музей – София организират ученическа конференция по история и цивилизации „Добродетелите на духа и волята“, на тема „Възраждане на българското образование и извоюването на независима църква“, която ще се проведе на 20.04.2024 г.

В конференцията могат да участват ученици от VIII до XII клас.

Срок за подаване на заявки за участие по образец – до 09.02.2024 г., на електронен адрес: [email protected].

Моля да сведете информацията за конференцията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент за провеждане на конференцията.
  2. Формуляр/заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД