Ученически игри – областен етап

Изх. № РУО1-8960/30.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8535/28.03.2023 г. Ви уведомявам, че информация за разпределението на общините и ръководителите на групи за провеждане на областния етап на Ученическите игри 2023 г. е качена на сайта на Българската асоциация „Спорт за учащи“ – Basu.bg, в раздел „Дейности – ученически игри“.

Техническата конференция за лека атлетика ще се проведе на 04.04.2023 г.  от 16:00 часа на стадион „Васил Левски“ в залата на Прес-клуб „България“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД