Ученически конкурс в различни категории

Изх. № РУО1-5569/16.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на VIII  национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“. Конкурсът е организиран от ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище, и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година.

Приложение: статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД