Ученически конкурс в различни категории

Изх. № РУО1-9239/ 03.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 173 години от рождението на Иван Вазов и 140 години от създаването на одата „Опълченците на Шипка“ община Сопот и Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот организират IХ Национален конкурс „Вазовата България“. Конкурсът отправя предизвикателство към децата на България да покажат своите таланти в различни категории.

Приложено Ви изпращам информация и статут на конкурса.

Приложение: статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД