Ученически конкурс „Куба – далечна и близка“

Изх. № РУО1-31791/02.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За поредна година  Фондация „Устойчиво развитие за България“ съвместно със Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата и Организационен комитет проведоха Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“. Проявата е включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката за 2022/2023 г.

По традиция за обявяването и награждаването на победителите – децата и техните учители, се организира Тържествена церемония.

Тази година Тържествената церемония за награждаване на победителите ще се състои на 18 октомври (сряда) от 11,00 ч. в Националния дворец на децата (София 1309, бул. Александър Стамболийски 191).

Отправена е покана към всички наградени деца и ученици да присъстват на церемонията.

Моля да информирате за проявата учениците и техните учители от Вашето училище.

В приложение изпращаме списък с наградените ученици и учители в Националния конкурс „Куба – далечна и близка“. Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента и условията за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД