Ученически конкурс „Моето училище – моят свят“

Изх. № РУО1-1751/22.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1392/17.01.2024 г. Ви уведомявам, че II ОУ „Константин Фотинов“ – Лом, НЧ „Постоянство“ 1856 г. – Лом и РУО – Монтана обявяват ученически конкурс „Моето училище – моят свят“ за ученици от I да VII клас в три раздела – „Литература“, „Изобразително изкуство“, „Презентация“.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД