Ученически конкурс „Моето училище – моят свят“

Изх. №РУО1-02063/25.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Монтана с вх. №РУО1-1587/19.01.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на ученически конкурс „Моето училище – моят свят“, организиран от II Основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом, Регионално управление на образованието – Монтана и НЧ „Постоянство“ 1856 г., гр. Лом по повод 130-годишнината от създаването на училището. Конкурсът е насочен към учениците от I до VII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 2 март 2023 г.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД