Ученически конкурс на тема: „Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети“

Изх. № РУО1-40047/12.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Варна с вх. № РУО1-39768/11.12.2023 г. Ви информирам, че по повод 100 години от създаването на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, град Варна и 105 години от рождението на патрона Николай Хайтов, училището инициира провеждането на ученически конкурс за есе или стихотворение на тема: „Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети“. Покана и регламент за участие в конкурса може да намерите в прикачените файлове.

Моля да сведете информацията до учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Заявление за участие с декларации.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3173/07.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/