Ученически конкурс на тема „Спомен за мой близък, който е участвал във Втората световна война”

Изх. №  РУО1-7927/08.04.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7529/01.04.2020 г., Ви уведомявам, че Сюзът на ветераните в България организира ученически конкурс на тема „Спомен за мой близък, който е участвал във Втората световна война”.

Министерството на отбраната също подкрепя провеждането на конкурса.

Цялата необходима информация (статут и срокове за изпращане) може да бъде намерена на следния линк: http://otbrana.com/%DO%BD%DO%BE%DO%B2%DO%B8%DO%BD%DO%B8 13646

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД