Ученически конкурс „Ти ни трябваш и днес, Апостоле!“

Изх. №РУО1-881/12.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Враца с вх. №РУО1-780/11.01.2023 г. Ви уведомявам, че по случай 100-годишния юбилей на Основно училище „Васил Левски“, гр. Враца и 150 години от гибелта на Васил Левски, училището организира ученически конкурс – „Ти ни трябваш и днес, Апостоле!“.

Конкурсът се провежда в два раздела:

  • Раздел „Рисунка“ за ученици от I до XII клас;
  • Раздел „Литература“ за ученици от IV до XII клас.

Крайният срок за изпращане на творбите е 15 февруари 2023 г.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

Приложения:

  1. Статут на конкурса.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД