Ученически литературен конкурс „Светът на Яворов“

Изх. № РУО1-2404/26.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращаме статут на ученически литературен конкурс „Светът на Яворов“ на тема „Душата – храм на смелите мечти и светли вдъхновения“.

Организатор на конкурса е Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ – гр. Петрич с подкрепата на Община Петрич и Регионално управление на образованието – Благоевград.

Моля информацията за конкурса да достигне до учителите и до учениците от Вашето училище.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г. на началника на РУО – София-град)