Ученически състезания и конкурси, организирани от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов

Изх. № РУО1-13112/23.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO 1-12892/22.04.2021 г., Ви уведомявам, че Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов организира, както следва:

  1. Национално ученическо състезание по статистика „България в Европейския съюз с 8 графики и 5 числа“. На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с посочения линк https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-statistika-10804 е публикувана подробна информация. Срокът за регистрация и изпращане на разработките е до 29.04.2021 г.
  2. Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“. На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с посочения линк https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-biznes-informatika-10876 e публикувана подробна информация. Kраен срок за изпращане на разработките 05.2021 г.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с настоящата информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД