Ученическо състезание

Изх. № РУО1-26619/ 30.09.2020 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” се провежда за осма година. Подробности за регламента и условията за участие можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org, а от страницата ГРАФИК се изтегля таблицата за заявка за участие.

Състезанието се провежда съгласно следния график:

Състезание Подаване на заявки за състезанието Получаване на материалите Провеждане на състезанието Обявяване на резултатите и получаване на грамоти
Първи предварителен кръг 12.10. – 23.10.2020 г. 26.10.–01.11.2020 г. 05.11.2020 г. 02.12.2020 г.
Втори предварителен кръг 11.01. – 25.01.2021 г. 01.02.–08.02.2021 г. 12.02.2021 г. 15.03.2021 г.
Финален кръг Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org 19.04.–29.04.2021 г. 10.05.2021 г. 31.05.2021 г.

 

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с регламента и условията за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД