Училищни автобуса с отпаднала необходимост

Рег. № РУО1-12306/19.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД     

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-129/14.04.2021 г. на Министерството на образованието и науката, с вх. № РУО1-11735/ 14.04.2021 г., Ви уведомявам, че има два училищни автобуса с отпаднала необходимост за община Любимец.

В случай, че проявявате интерес в срок до 22.04.2021 г. изпратете искане на електронен адрес:  [email protected]

 

Приложение: Писмо от кмета на община Любимец, относно предоставяне на училищните автобуси.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД