Учители по БЕЛ за четене на текст на НВО по БЕЛ в VII клас

Изх. № РУО1-13433/09.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 60, т. 3 от Наредба 11/01.09.2016 г. на МОН  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви моля в срок до 10.06.2020 г. да подадете имена на учители по български език и литература за четене на текст на НВО по БЕЛ в VII клас, които при възникнала необходимост да дойдат във Вашето училище на 15.06.2020 г.

Моля имената на учителите да се изпратят на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnwQmKMqPwIYI8Q0fPeCTNqJzrXnx_twc8Z_ks9hCM3Qo1lg/viewform

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД