Фестивал на театъра на немски език

Изх. № РУО1-41423/21.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-393/21.11.2022 г., вх. РУО1-41325/21.11.2022 г., Ви уведомявам, че Гьоте-институт България  ще проведе осмото издание на проекта за училищен театър на немски език, който е включен в Графика за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, утвърден със заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката. Темата на тазгодишното издание е „Изкуственият интелект в класната стая“.

Повече информация можете да се намерите на сайта на Гьоте-институт https://www.goethe.de/ins/bg/de/spr/unt/ver/the.html

 

Приложение:

  1. Регламент и график.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД