Фестивал (не)Възможното образование

Изх. №РУО1-26424/06.07.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-25874/04.07.2022г., приложено Ви изпращам покана за участие във Фестивал (не)Възможното образование, който ще се проведе в рамките на Sofia Summer Fest на 16 юли 2022 г. в Южен парк II. Инициативата търси да популяризира добри практики и решения в образованието, които са насочени към създаване на по-добри условия както за ученици, така и за учители, в които те да проявяват своите таланти и уникални качества.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД