Фестивал по мини хандбал

Изх. № РУО1 – 33078/11.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-32978/11.10.2023 г., Ви уведомявам, че за втора поредна година Националната спортна академия „Васил Левски“, с подкрепата на Столична община, провежда Фестивал по мини хандбал. Инициативата  е насочена към момичета и момчета от II и III клас на столичните училища и ще се проведе на 26 октомври 2023 г. /четвъртък/ от 09:00 до 14:00ч., в обновената зала по хандбал на НСА „Васил Левски“.

Заявки за участие ще се приемат по ел. поща: [email protected], до 15 октомври 2023 г.

За повече информация: Милена Аврамова – преподавател, тел. 0887266492.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

 на министъра на образованието и науката)