Филмов фестивал за буктрейлъри

Изх. № РУО1-3019/31.01.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2350/26.01.2024 г. от 105 СУ „Атанас Далчев“, приложено Ви изпращам информация за организиране и провеждане на XVII-то издание на Международния фестивал ‘Booktrailer Film Festival’ и условията за участие в конкурса за трейлъри на книги, който се провежда в рамките на фестивала.

 

Приложение:

  1. Информация за фестивала и условията за участие в конкурса за буктрейлъри.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД