Филм за Г. С. Раковски по повод 200 години от рождението му

Изх. № РУО1-11924/15.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11923/15.04.2021 г. от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ Ви уведомявам, че библиотеката е изработила 10-минутен филм за Г. С. Раковски по повод 200 години от рождението му. Филмът е базиран на оригинални документи от фонда на Националната библиотека и е достъпен за ограничен период от време на следния линк:

https://wetransfer.com/downloads/6b0853488d3535d99f141e58a8bdfac920210414132423/efa9665ff6618e701805ae2fa8ce309c20210414132452/05caeb?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email

Филмът може да бъде използван в учебни часове по различни предмети от хуманитарния цикъл, както и в часа на класа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД