Филм на тема „Опознаване и популяризиране на традиционни за България спортове като част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие“

Изх. № РУО1-36748/10.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-36458/09.11.2023 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на проект „Опознаване и популяризиране на традиционни за България спортове като част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие“, изпълняван от Министерство на младежта и спорта по „Програма за участие“ на Юнеско за периода 2022/2023 г., е изработен филм с информационна и обучителна цел, насочен към учениците и младите хора.

Темата е свързана с популяризиране на традиционни спортове и игри, характерни за територията на България.

Филмът е изготвен от екип на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, в който са включени и студенти. В него са взели участие и ученици от Средно училище „Христо Ботев“ – с. Караманци.

Файловете към изготвения филм (на български език и със субтитри на английски език) са достъпни на следния линк:

https://drive.google.com/drive/folders/10v4u3sHFZaDOqpgHiYdL_zQuYHoC9irH

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД